Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Chờ Em Đến Ngày Mai

Chỉnh màu/ Colorist: Nano

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

 

Vệ Sĩ Sài Gòn

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa

Đạo Diễn/ Director: Van Cong Vien

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Vệ Sĩ Tiểu Thư Và Thằng Khờ

Đạo Diễn/ Director: Tran Viet Anh

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Ba Vợ Cưới Vợ Ba

Nhà Sản Xuất/ Producer: Vietnam Studio - CF Studio - VAA Production 

Chỉnh màu/ Colorist: Kelvin

Phụ đề/ Subtitle: Vy Hoang

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Sứ Mệnh Trái Tim

Đạo Diễn/ Director: Do Duc Thinh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Hoang Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: Thien Phuc Media

Chỉnh màu/ Colorist: Nano

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Sút

Đạo Diễn/ Director: Viet Max

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Bob Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Martin Nguyen

Dựng phim/ Editor:  An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh

Phụ đề/ Subtitle: Vy Hoang

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Trang Nguyen - Duyen Nguyen

Cô Hầu Gái

Đạo Diễn/ Director: CJ Entertainment

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Truy Sát

Đạo Diễn/ Director: Cuong Ngo

Nhà Sản Xuất/ Producer: TNA Entertainment

Dựng phim/ Editor: Cuong Ngo - An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Lộc Phát

Đạo Diễn/ Director: Le Bao Trung - Galaxy

Dựng phim/ Editor: Le Bao Trung - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

 

PHONE
SMS
MAP