Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Rừng Thế Mạng

Đạo diễn/ Director: Trần Hữu Tấn
Giám đốc sản xuất/ Producer: Hoàng Quân
Nhà sản xuất/ Production: ProductionQ
Đạo diễn hình ảnh/ Director of Photography: Đinh Nam
Dựng phim/ Editor: Bùi Hoàng Nga
Chỉnh màu Pre-teaser/ Colorist: Dennis Võ
Chỉnh màu phim chính/ Colorist: Phước Định Huy
Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huỳnh, Tiến Nguyễn, Linh Nguyễn
Hoà âm/ Re-recording Mixer & Sound Supervisor: Trần Đức Quang
Âm Thanh/ Sound: Tống Công Danh, Phúc Phạm, Thái Dương, Hoàng Khôi
DCP mastering: Võ Hoàng Việt
Post producer: Duyên Nguyễn

Bẫy Ngọt Ngào

Đạo diễn/ Director: Đinh Hà Uyên Thư
Sản xuất/ Producer: Phạm Trần Bảo Quyên
Nhà sản xuất/ Production: Live On
Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Võ
Thiết kế tiêu đề/ Title animators: Phillee Huỳnh
Kỹ xảo/ VFX: Huỳnh Phương Phi, Nguyen Duy Linh (Linbo)
Hoà âm/ Re-recording Mixer: Tống Công Danh 
Âm Thanh/ Sound: Tống Công Danh, Phạm Hồng Phúc, Thái Dương, Hoàng Khôi
DCP mastering: Võ Hoàng Việt
Post producer: Hồng Trúc

Thiên Thần Hộ Mệnh

Đạo diễn/ Director: Victor Vũ
Nhà sản xuất/ Productiom: TFILM
Chỉnh màu Teaser/ Colorist: Phước Định Huy
Chỉnh màu phim chính/ Colorist: Dennis Võ
Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huỳnh, Nguyễn Duy Linh (Linbo)
Thiết kế tiêu đề/ Credits: Nguyễn Đỗ Nhật Quang - Nguyễn Duy Linh (Linbo)
DCP mastering: Lê Kim Sơn
Post producer: Duyên Nguyễn

Song Song

Đạo Diễn/ Director: Nguyễn Hữu Hoàng
Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Trang Công Minh
Sản Xuất/ Production: CJHK Entertainment & Wallsound Production
Nhà Sản Xuất/ Producer: Lee Jung Woo
Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huỳnh, Tiến Nguyễn, Linh Nguyễn
Pack DCP: Lê Kim Sơn
Post Producer: Duyên Nguyễn

Gái Già Lắm Chiêu V

Đạo Diễn/ Director: Bảo Nhân & Nam Cito
Nhà Sản Xuất/ Producer: MAR6 Pictures 
Dựng phim/ Editors: Neo Vương, Nghĩa Bùi
Chỉnh màu/ Colorist: Phước Định Huy
Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huỳnh, Nguyễn Duy Linh (Linbo)
Thiết kế tiêu đề/ Credits: Nguyễn Đỗ Nhật Quang
Hoà âm/ Re-recording Mixer & Sound Supervisor: Trần Đức Quang
Âm Thanh/ Sound: Tống Công Danh, Phạm Hồng Phúc, Thái Dương, Hoàng Khôi
DCP mastering & pack: Võ Hoàng Việt
Post producer: Duyên Nguyễn
 

PHONE
SMS
MAP