Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Ngôi Nhà Bươm Bướm

Đạo Diễn/ Director: Huynh Tuan Anh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Vu Trung Hieu

Nhà Sản Xuất/ Producer: Vimax - Martin Nguyen

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh - Tien Nguyen - Le Hoang Anh Khoa

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Le Kim Son

Post producer: Duyen Nguyen

Tháng Năm Để Dành

Đạo Diễn/ Director: Le Ha Nguyen

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: RG Entertainment

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyen Thai

Hạnh Phúc Của Mẹ

Đạo Diễn/ Director: Huynh Dong

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Vo Thanh Tien

Nhà Sản Xuất/ Producer: Diep Co Entertainment - Ba Cuong

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Nghia Bui - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Chị Trợ Lý Của Anh

Đạo Diễn/ Director: Mira Duong

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Le Hoang Huu Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: Martin Trinh - Ngan Ha Media

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Nghia Bui - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ Vfx: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Hồn Papa Da Con Gái

Đạo Diễn/ Director: Ken Ochiai

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Chris Freilich

Nhà Sản Xuất/ Producer: Charlie Nguyen - Chanh Phuong Film

Dựng phim/ Editor: Hoang Anh

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Nguyet Thai - Duyen Nguyen

Mặt Trời Con Ở Đâu

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Huu Tuan

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Minh Ku

Nhà Sản Xuất/ Producer: Nha Ca - Red Film

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Nghia Bui

Chỉnh màu/ Colorist: Pable Sastre - Dennis Vo

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh, Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

DIT: PixelsGarden

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Thạch Thảo

Đạo Diễn/ Director: Mai The Hiep

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Nguyen Vinh Thang

Nhà Sản Xuất/ Producer: Mai The Hiep - Đinh Thi Thanh Huong

Dựng phim/ Editor: Ngoc Nguyen

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

VFX: Khoa Nguyen - Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Dream Man

Đạo Diễn/ Director: Roland Nguyen

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Matthew Edwards

Nhà Sản Xuất/ Producer: Mai Doan - Triad Pictures

Chỉnh màu/ Colorist: Pablo Sastre

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Nguyet Thai, Duyen Nguyen

Song Lang

Đạo Diễn/ Director: Leon Le

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Bob Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Ngo Thanh Van - Sam Nguyen - Irene Trinh - Studio 68

Dựng phim/ Editor: Leon Le, Nghia Bui

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh, Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

AI CHET GIO TAY

Đạo Diễn/ Director: Huynh Lap

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Le Huu Hoang Nam

Chỉnh màu: Pablo Sastre

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Đạo Diễn/ Director: Cao Thuy Nhi

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Chung Chi Cong - Pham Thanh Tan - Soul Catcher

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Em Gái Mưa

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Tuan Anh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Le Huu Hoang Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: Giang Nguyen - Alien Media

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Nghia Bui

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

PHONE
SMS
MAP