Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Siêu Sao Siêu Ngố

Đạo Diễn/ Director: Do Duc Thinh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Le Huu Hoang Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: Thanh Thuy - Thien Phuc

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

 

Chí Phèo Ngoại Truyện

Đạo Diễn/ Director: Danny Do

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Cuong Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Nguyen Cao Tung - Yeah 1

Chỉnh màu/ Colorist: Pablo Sastre

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Kẻ Trộm Chó

Đạo Diễn/ Director: Nguỵ Minh Khang

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Zell Bya

Nhà Sản Xuất/ Producer: Dat Nguyen

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

 

 

 

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa

Đạo Diễn/ Director: Mai The Hiep

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Anh Em Siêu Quậy

Đạo Diễn/ Director: Le Bao Trung

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Thai Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Minh Luu

Dựng phim/ Editor: Le Bao Trung - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen

Chờ Em Đến Ngày Mai

Chỉnh màu/ Colorist: Nano

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

 

Vệ Sĩ Sài Gòn

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa

Đạo Diễn/ Director: Van Cong Vien

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Vệ Sĩ Tiểu Thư Và Thằng Khờ

Đạo Diễn/ Director: Tran Viet Anh

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Ba Vợ Cưới Vợ Ba

Nhà Sản Xuất/ Producer: Vietnam Studio - CF Studio - VAA Production 

Chỉnh màu/ Colorist: Kelvin

Phụ đề/ Subtitle: Vy Hoang

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Sứ Mệnh Trái Tim

Đạo Diễn/ Director: Do Duc Thinh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Hoang Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: Thien Phuc Media

Chỉnh màu/ Colorist: Nano

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Sút

Đạo Diễn/ Director: Viet Max

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Bob Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Martin Nguyen

Dựng phim/ Editor:  An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh

Phụ đề/ Subtitle: Vy Hoang

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Trang Nguyen - Duyen Nguyen

PHONE
SMS
MAP