Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Lạc Giới

Đạo Diễn/ Director: Phi Tien Son

Nhà Sản Xuất/ Producer: Tincom Media

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Hương Ga

Đạo Diễn/ Director: Cuong Ngo

Nhà Sản Xuất/ Producer: TNA

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Tỷ Phú Chăn Vịt

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Đường Xuyên Rừng

Dựng phim/ Editor: Nghia Bui

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Điệp Vụ Chân Dài

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Quang Tuyen

Chỉnh màu/ Colorist: Davide

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Âm Mưu Giày Gót Nhọn

Đạo Diễn/ Director: Ham Tran

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Thần Tượng

Đạo Diễn/ Director: Quang Huy

Nhà Sản Xuất/ Producer: Wepro

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Nước 2030

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Vo Nghiem Minh

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

Nàng Men Chàng Bóng

Đạo Diễn/ Director: Vo Tan Binh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Diep The Vinh

Nhà Sản Xuất/ Producer: HK - PixelsGarden

Phụ đề/ Subtitle: PixelsGarden

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

Mất Xác

Đạo Diễn/ Director: Do Thanh An

Nhà Sản Xuất/ Producer: SaiGon Moveis - Metal FIlm

Chỉnh màu/ Colorist: Kuro

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

Dịu Dàng

Đạo Diễn/ Director: Le Van Kiet

Chỉnh màu/ Colorist: Kuro

Phụ đề/ Subtitle: PixelsGarden

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

Đam Mê

Đạo Diễn/ Director: Phi Tien Son

Nhà Sản Xuất/ Producer: Hang Phim Truyen 1

Phụ đề/ Subtitle: PixelsGarden

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: PixelsGarden 

PHONE
SMS
MAP