Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Yêu

Nhà Sản Xuất/ Producer: EarlyRisers

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Vy Hoang

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Quyên

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Phan Quang Binh

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Siêu Nhân X

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Quang Dung

Chỉnh màu/ Colorist: Kuro

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

 

Sơn Đẹp Trai

Đạo Diễn/ Director: Truong Quang Thinh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Nguyen Hoang Xuan Minh

Nhà Sản Xuất/ Producer: Nguyen Thanh Duoc

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Ma Dai

Đạo Diễn/ Director: Do Duc Thinh

Nhà Sản Xuất/ Producer: Thien Phuc Media

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Kuro

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Bảo Mẫu Siêu Quậy 2

Đạo Diễn/ Director: Le Bao Trung

Dựng phim/ Editor: Le Bao Trung - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Trang Nguyen

Bảo Mẫu Siêu Quậy

Đạo Diễn/ Director: Le Bao Trung

Dựng phim/ Editor: Le Bao Trung - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Trang Nguyen

Cầu Vòng Không Sắc

Đạo Diễn/ Director: Nguyen Quang Tuyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Leo

Chỉnh màu/ Colorist: Kuro

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

PHONE
SMS
MAP