Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Chí Phèo Ngoại Truyện

Đạo Diễn/ Director: Danny Do

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Cuong Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Nguyen Cao Tung - Yeah 1

Chỉnh màu/ Colorist: Pablo Sastre

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Kẻ Trộm Chó

Đạo Diễn/ Director: Nguỵ Minh Khang

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Zell Bya

Nhà Sản Xuất/ Producer: Dat Nguyen

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

 

 

 

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa

Đạo Diễn/ Director: Mai The Hiep

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Anh Em Siêu Quậy

Đạo Diễn/ Director: Le Bao Trung

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Thai Nguyen

Nhà Sản Xuất/ Producer: Minh Luu

Dựng phim/ Editor: Le Bao Trung - Le Phi Tung - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen

PHONE
SMS
MAP