Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Mắt Biếc

Đạo Diễn/ Director: Victor Vũ

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Dominic Pereira

Nhà Sản Xuất/ Producer: GalaxyME

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen - Phille Huynh - Le Hoang Anh Khoa

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

Pháp Sư Mù

Đạo Diễn/ Director: Ly Minh Thang - Huynh Lap

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography:  Le Huu Hoang Nam

Nhà Sản Xuất/ Producer: 17 Production

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen

Bắc Kim Thang

Đạo Diễn/ Director: Tran Huu Tan

Nhà Sản Xuất/ Producer: ProductionQ - PixelsGarden

Dựng phim/ Editor: Nga Nguyen - Le Kim Son - Tran Xuan Quoc Trung

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh - Tien Nguyen - Le Hoang Anh Khoa

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Le Kim Son

Post producer: Duyen Nguyen

Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi

Đạo Diễn/ Director: Chung Chi Cong

Nhà Sản Xuất/ Producer: Thirty Production

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Le Kim Son

Post producer: Duyen Nguyen

Thưa Mẹ Con Đi

Đạo Diễn/ Director: Trinh Dinh Le Minh

Nhà Sản Xuất/ Producer: An Nam

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen

Ngôi Nhà Bươm Bướm

Đạo Diễn/ Director: Huynh Tuan Anh

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Vu Trung Hieu

Nhà Sản Xuất/ Producer: Vimax - Martin Nguyen

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Phillee Huynh - Tien Nguyen - Le Hoang Anh Khoa

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Le Kim Son

Post producer: Duyen Nguyen

Tháng Năm Để Dành

Đạo Diễn/ Director: Le Ha Nguyen

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: RG Entertainment

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyen Thai

Hạnh Phúc Của Mẹ

Đạo Diễn/ Director: Huynh Dong

Đạo Diễn Hình Ảnh/ Director of Photography: Vo Thanh Tien

Nhà Sản Xuất/ Producer: Diep Co Entertainment - Ba Cuong

Dựng phim/ Editor: An Nguyen - Nghia Bui - Le Kim Son

Chỉnh màu/ Colorist: Phuoc Dinh Huy

Kỹ xảo/ VFX: Tien Nguyen

Phụ đề/ Subtitle: Le Kim Son

DIT: PixelsGarden

Master DCP & Pack: Dao Duy Hung

Post producer: Duyen Nguyen - Nguyet Thai

PHONE
SMS
MAP