Pixelsgarden Post Production House

Menu

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House

Pixelsgarden Post Production House
Pixelsgarden Post Production House

Đỉnh Mù Sương

Đạo diễn/ Director: Phan Anh
Diễn viên/ Cast: Peter Phạm, Simon Kook, Trương Đình Hoàng, Trúc Mây ,...
Dựng phim/ Editor: Nghĩa Bùi
Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Võ
VFX: Phillee Huỳnh, Tiến Nguyễn, The Paper Clip
Thiết kế danh đề/ Credits: Tiến Nguyễn
Gắn phụ đề/ Burning subtitles: Lê Kim Sơn
Pack DCP master: Lê Kim Sơn
Post Producer: Duyên Nguyễn

Truyền Thuyết Về Quán Tiên

Đạo Diễn/ Director: Đinh Tuấn Vũ

Chỉnh màu/ Colorist: Dennis Vo

Phụ đề/ Subtitle: Vo Hoang Viet

Master DCP & Pack: Vo Hoang Viet

Post producer: Duyen Nguyen 

PHONE
SMS
MAP